Ungdom og lurer på hva du skal bli?

Still spørsmål om utdanning og yrker til våre karriereveiledere.

Jeg går nå VG2 studiespesialisering, og vurderer å gå VG3 som privatist.

Hei,
Jeg går nå VG2 studiespesialisering, og vurderer å gå VG3 som privatist til neste år.

Hvilke fag må jeg ta (tilsvarende VG3) for å få generell studiekompetanse?
Må jeg ta både skriftlig og muntlig eksamen i alle fag?

Blir det for mye strev å ta eksamen i alle fagene rett etter jul, hvis jeg er heltidsstudent?

På offentlig skole må man ta 3 programfag hvert år, gjelder dette også dersom man går som privatist?

Hvis man kan ta eksamen i kun de fagene man trenger:
Om jeg skal ha fagkombinasjonen BIOI fra samordna opptak, trenger jeg da ikke å ta opp noen programfag som privatist? (Jeg tar R1, KJE1, BIO1 i år på VG2.)
Dersom jeg skal ha fagkombinasjonen REALFA, trenger jeg da kun å ta privatisteksamen i ett programfag (enten R2, KJE2, eller BIO2)?

Vil jeg bli satt i gruppen for førstegangsvitnemål-søkere eller ordinære søkere hvis jeg tar VG3 som privatist?

Og ett spørsmål om offentlig videregående skole:
Kan jeg melde meg ut av enkelte programfag (for at de ikke skal dra ned gjennomsnittskarakteren min)
uten å ta privatisteksamen i faget? (Rett og slett la være å ta et fag som jeg ikke trenger til videre studier.)

Vist 199 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Hei, du må be om en veiledningstime hos karriereveileder ved skolen din. Situasjonen din bør kartlegges nærmere for at du skal få tilstrekkelig informasjon og gjøre de riktige valgene . Lykke til!